Bokningsvillkor för Ronneby Cityhotell

 

BOKNING

Bokning kan ske via telefon eller e-post. En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen. Gästen och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se avsnitt ”Avbokning”.

Vid bokning är gästen skyldig att uppge namn, adress, personnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske. En bokningsbekräftelse skickas alltid ut inom 24 h efter din bokning. Vid eventuella felaktigheter i bekräftelsen ombedes gästen kontakta hotellet snarast.

Minimiålder för att boka är 18 år.

 

AVBOKNING

Vid avbokning, har hotellet rätt till ersättning enligt följande:

— Avbokning fram till kl. 18.00 dagen för ankomst är kostnadsfri. Senare avbokning debiteras med 100%.

— Vid en sk. ’No-Show’ debiteras kunden 100% av priset på det avtalade rummet.

— Vid sjukdom eller dödsfall i familjen har gästen rätt till kostnadsfri avbokning oavsett tidpunkt.

— Har gästen bokat för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång gäller samma

regler som vid sen avbokning. Utöver priset för den tid gästen vistats på hotellet betalar gästen alltså för ytterligare ett dygn.

 

IN- OCH UTCHECKNING

Bokat hotellrum står till förfogande från och med kl. 15.00 på ankomstdagen och till och med kl. 11.00 på avresedagen.

 

REGISTRERING AV GÄSTER

Enbart de gäster som är registrerade och incheckade i en giltlig och betald bokning har rätt att bo på rummet. Alla gäster ska vid behov kunna styrka sin identitet med giltlig ID handling.

 

REGISTRERING AV UTLÄNDSKA GÄSTER

Enligt utlänningsförordningen måste utländska gäster fylla i ett särskilt registerblad vid incheckning. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

 

FRUKOST

Frukost är alltid inkluderat i rumspriset. Vid eventuella allergier vänligen kontakta hotellet i god tid före ankomstdag.

 

VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID

Om en gäst bor på obestämd tid och förlänger vistelsen med ett dygn i taget måste avresan meddelas senast kl. 18.00 dagen före avresa. I annat fall blir gästen betalningsskyldig för ett extra dygn.

 

BETALNINGSMÖJLIGHETER

Vistelsen hos oss kan betalas antingen på plats vid utcheckning med något av följande kort: Diners Club, VISA, Mastercard, Maestro, Electronkort eller mot faktura.

 

KODER

Dörrkoder får inte delges till andra personer än de på förhand registrerade hotellgäster som övernattar i rummet.

 

ORDNINGSREGLER

— Varje gäst förbinder sig att uppträda på sådant sätt att man visar respekt för övriga gäster, hotellets personal och boende i närheten.

— Varje gäst förbinder sig att inte föra oväsen eller på annat sätt störa övriga gäster eller boende i närheten.

— Hotellet förbehåller sig rätten att avvisa/neka boende för gäster som kan misstänkas tillhöra organiserad brottslighet.

— Alkoholhaltiga drycker får inte konsumeras i hotellets allmäna utrymmen.

 

RÖKNING OCH HUSDJUR

Rökförbud gäller i samtliga rum och i hela hotellbyggnaden. Inga husdjur är tillåtna.

 

ANSVAR FÖR UPPKOMMNA KOSTNADER

Hotellgästen:

— är ersättningsskyldig för eventuella skador eller kostnader som han/hon orsakat hotellet eller tredje part.

— är ersättningsskyldig för kostnader kring larmutryckning – då gäster orsakat sådan.— är ersättningsskyldig för det lösöre som den  övernattande tagit sönder eller olovligen fört bort från.

hotellrummet eller övriga utrymmen av hotellfastigheten.

— godkänner att alla kostnader som han/hon åsamkat debiteras det betal/kreditkort med vilket bokningen betalats med eller faktureras på den faktueringsadress som gästen/bokaren uppgivit.

— godkänner att en saneringskostnad om 2 000 SEK debiteras gästens betal/kreditkort med vilket bokningen betalats med eller faktureras på den faktueringsadress som gästen/bokaren uppgivit i det fall gästen har rökt på rummet.

 

VÄRDESAKER

Hotellet har inget ansvar för den egendom gästen förvarar på rummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

 

SÄKERHET

Hotellgästen är skyldig att studera utrymningsvägar och anslagna säkerhetsföreskrifter. Gästen är vidare ansvarig att ta reda på var nödutgångar, brandsläckare och larm finns. Denna information finns i allmänhet på insidan av hotellrumsdörren, i särskild informationspärm på hotellrummet eller i receptionen.

 

REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER & SEKRETESS

Hotellet bearbetar våra gästers data enbart för vår egen räkning. Leverantören av bokningssystemet har vidtagit alla rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att systeminformationen av misstag eller genom illegal handling förstörs, går förlorad, förfars, når obehörig part, missbrukas eller på annat sätt behandlas på sätt som strider mot den svenska personuppgiftslagen. Hotellet lämnar inte ut våra gästers epostadresser eller annan information till tredje part. Hotellet förbehåller sig rätten att skicka eventuella erbjudanden till gäster som har övernattat hos oss.

 

ÖVRIGT

I övrigt gäller SHRs allmänna villkor.